Våra tjänster

Vi är ett konsultföretag inom elbranschen

Vi har mångårig praktisk erfarenhet av elinstallationsarbeten i kontor, bostäder, köpcentrum, industrier och sjukhus ger en bra materialkännedom och god förståelse för byggnadsprocessen. Det, med en lång rad år inom konsultbranschen bland oss är en bra mix. Vi besitter kompetenserna för att kunna erbjuda bästa möjliga kvalitet på de tjänster vi erbjuder.

Läs mer om våra tjänster här nedan:

El- och teleprojekteringar

Vår målsättning är att du som nöjd kund är att erbjuda installationshandlingar förankrade i verkligheten med leverans i tid och till kvalitetssäkrat arbete i enhetligt med ISO utan de långa beslutsvägarna. Vi jobbar kostnadseffektivt med högsta möjliga kvalitet. Vi jobbar nära produktionen så du vet att våra handlingar är förankrade i verkligheten.

Vi kan erbjuda:

Belysningsberäkningar

Vi utför ljusberäkning för belysningsplanering med DIALux Evo som verktyg, Med dokumentation ochresultat i fotorealistiska visualiseringar. Presentera projekt och scenarion samt visualiseringar innehållande artificiellt ljus, i både interiör och exteriöra miljöer.

Kabeldimensionering

Vi utför med hjälp av EL-VIS Kabel som verktyg kabeldimensionering enligt svensk standard. Kontrollerar belastningsförmåga, spänningsfall och utlösningsvillkor. Dokumentation redovisas i professionellt utförande I beräkningen kan vi även uppföra ett enlinjeschema vilket gör det möjligt att räkna på en hel anläggning.

3D-Projektering

I takt med att användandet av Building Information Modelling(BIM) ökar blir det allt oftare ett krav att kunna leverera installationsritningar i 3D. BIM är att föredra då modellering och samordning av olika discipliner blir enklare och kan hjälpa till att förhindra kostsamma överraskningar i byggfasen. Möjlighet att göra kollisionskontroller vilket gör att kollisioner kan upptäckas och rättas till redan i ritningsstadiet. Man kan därmed lita på projektmodellen ute på bygget, vilket sparar tid, pengar och förbättrar kvaliteten.

Det gör att vi med vertyg som MagiCad kan utföra 3D projektering.

Revisionsbesiktning

i samarbete med Elektriska Nämnden

Stelkon är ett besiktningsföretag registrerat i Elektriska Nämndens register över besiktningsingenjörer som får genomföra revisionsbesiktningar. Vi har besiktningsingenjörer som innehar personlig auktorisation från Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska Nämnd och som därigenom får utföra revisionsbesiktningar.

En revisionsbesiktning behöver genomföras på vissa anläggningar eftersom de påverkas av ålder och slitage. Det är sådant som kan äventyra säkerheten och det finns risk för brand, olyckor och störningar av verksamheten. Genom att genomföra en revisionsbesiktning med jämna mellanrum kan man förhindra att bränder uppstår.

Kravet på revisionsbesiktning kommer från försäkringsbolagen då det i vissa anläggningar är större risk för brand på grund av den verksamhet som bedrivs där. De vill även arbeta med att förebygga bränder i anläggningar med stort försäkringsvärde.

Vi hjälper dig gärna med din revisionsbesiktning. Kontakta oss gärna för mer information!

Vid avisering från den Elektriska Nämnden?

  1. Logga in på EN2010 med dina inloggningsuppgifter
  2. Bekräfta aviseringen under fliken ”Mina Ärenden”
  3. Därefter väljer du din uppdragstagare/besiktningsingenjör

För att välja oss på Stelkon för er revisionsbesiktning söker du efter:
Besiktningsföretag: Stelkon
Besiktningsingenjör:
Dragan Ivic

Sedan klickar du på ”Skicka förfrågan till vald uppdragstagare”

El- och teleprojekteringar

Vår målsättning är att du som nöjd kund är att erbjuda installationshandlingar förankrade i verkligheten med leverans i tid och till kvalitetssäkrat arbete i enhetligt med ISO utan de långa beslutsvägarna. Vi jobbar kostnadseffektivt med högsta möjliga kvalitet. Vi jobbar nära produktionen så du vet att våra handlingar är förankrade i verkligheten.

Vi kan erbjuda:

Belysningsberäkningar

Vi utför ljusberäkning för belysningsplanering med DIALux Evo som verktyg, Med dokumentation ochresultat i fotorealistiska visualiseringar. Presentera projekt och scenarion samt visualiseringar innehållande artificiellt ljus, i både interiör och exteriöra miljöer.

Kabeldimensionering

Vi utför med hjälp av EL-VIS Kabel som verktyg kabeldimensionering enligt svensk standard. Kontrollerar belastningsförmåga, spänningsfall och utlösningsvillkor. Dokumentation redovisas i professionellt utförande I beräkningen kan vi även uppföra ett enlinjeschema vilket gör det möjligt att räkna på en hel anläggning.

3D-Projektering

I takt med att användandet av Building Information Modelling(BIM) ökar blir det allt oftare ett krav att kunna leverera installationsritningar i 3D. BIM är att föredra då modellering och samordning av olika discipliner blir enklare och kan hjälpa till att förhindra kostsamma överraskningar i byggfasen. Möjlighet att göra kollisionskontroller vilket gör att kollisioner kan upptäckas och rättas till redan i ritningsstadiet. Man kan därmed lita på projektmodellen ute på bygget, vilket sparar tid, pengar och förbättrar kvaliteten.

Det gör att vi med vertyg som MagiCad kan utföra 3D projektering.

Revisionsbesiktning

i samarbete med Elektriska Nämnden

Stelkon är ett besiktningsföretag registrerat i Elektriska Nämndens register över besiktningsingenjörer som får genomföra revisionsbesiktningar. Vi har besiktningsingenjörer som innehar personlig auktorisation från Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska Nämnd och som därigenom får utföra revisionsbesiktningar.

En revisionsbesiktning behöver genomföras på vissa anläggningar eftersom de påverkas av ålder och slitage. Det är sådant som kan äventyra säkerheten och det finns risk för brand, olyckor och störningar av verksamheten. Genom att genomföra en revisionsbesiktning med jämna mellanrum kan man förhindra att bränder uppstår.

Kravet på revisionsbesiktning kommer från försäkringsbolagen då det i vissa anläggningar är större risk för brand på grund av den verksamhet som bedrivs där. De vill även arbeta med att förebygga bränder i anläggningar med stort försäkringsvärde.

Vi hjälper dig gärna med din revisionsbesiktning. Kontakta oss gärna för mer information!

Vid avisering från den Elektriska Nämnden?

  1. Logga in på EN2010 med dina inloggningsuppgifter
  2. Bekräfta aviseringen under fliken ”Mina Ärenden”
  3. Därefter väljer du din uppdragstagare/besiktningsingenjör

För att välja oss på Stelkon för er revisionsbesiktning söker du efter:
Besiktningsföretag: Stelkon
Besiktningsingenjör:
Dragan Ivic

Sedan klickar du på ”Skicka förfrågan till vald uppdragstagare”

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vi arbetar med välkända program som AutoCAD, MagiCAD. Mottot är att vara kostnadseffektiva samtidigt som vi håller en hög kvalitet.